Komt er geen warm water meer uit uw kraan of wordt de centrale verwarming niet warm? Grote kans dat uw CV-ketel een storing heeft. Erg vervelend omdat een storing aan uw CV-ketel altijd op het verkeerde moment komt. Om storingen te voorkomen is onderhoud aan een CV-ketel noodzakelijk. Door verbrandingsprocessen is het namelijk mogelijk dat bepaalde storingsgevoelige onderdelen vervuild raken. Er zullen storingen optreden wanneer u deze niet op tijd laat reinigen. Onderhoud aan uw CV-ketel voorkomt dus veel ongemak.

Onderhoud aan een CV-ketel

Tijdens het onderhoud zal een installateur langskomen om servicegevoelige onderdelen zoals de brander te reinigen en inspecteren. Hij of zij zal de gasketel op de juiste werking controleren. Er wordt gekeken of rookgassen op de goede manier worden afgevoerd. Daarnaast worden de gasdichtheid en de gasdruk gecontroleerd. Een eventuele blokkering of foutcodes worden gecontroleerd. Als het nodig is voert de installateur een reparatie uit of hij of zij vervangt bepaalde onderdelen. Het is mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. Er komt in dat geval elk jaar een installateur bij u langs. Bij een standaard contract wordt de ketel gecontroleerd, afgesteld en gereinigd. Kosten bij eventuele tussentijdse storingen zijn voor uw rekening. Bij een service contract betaalt u alleen de kosten voor eventuele onderdelen. Alle kosten worden vergoed wanneer u een all-in servicecontract hebt.

Veelvoorkomende CV storingen

Storingen komen vooral voor bij ketels ouder dan 4/5 jaar. Een aantal storingen komen regelmatig voor zoals problemen met het expansievat. Als deze kapot is dan is het expansievat vaak aan vervanging toe. Daarnaast komt het voor dat de luchtdrukschakelaar of de automatische ontluchter kapot is. De warmtewisselaar kan vervuild of verkalkt raken waardoor dit problemen oplevert. Een vervuilde brander kan tevens problemen opleveren. Lekkages bij kranen en koppelingen, een vervuilde ventilator of een niet goed werkende elektronische ontsteking komt ook geregeld voor. Het kan bovendien voorkomen dat de waterdruk niet hoog genoeg is of dat er luchtbellen in uw installatie zitten.

Wat kunt u zelf oplossen?

Hebt u last van een storing? Controleer dan eerst of de stekker in het stopcontact zit en of hier stroom op zit. Controleer of de thermostaat niet te laag staat en of de batterijen niet leeg zijn. Eventuele lekkende kranen kunnen van invloed zijn op de werking van uw ketel. Controleer daarom ook altijd de warmwaterkranen. Tikt of borrelt één van uw radiatoren? Dit wijst vaak op luchtbellen in uw CV-installatie. Hierdoor kan uw verwarming niet goed opwarmen, wat energieverspilling tot gevolg heeft.

Zelf de verwarming ontluchten

U kunt eenvoudig zelf uw verwarming ontluchten. Zet hiervoor eerst uw thermostaat omlaag en draai vervolgens de radiatorkranen dicht. Draai met behulp van een ontluchtingssleuteltje de radiator aan de zijkant los om te ontluchten. Vang het vocht wat vrijkomt op met een doekje. Als er geen lucht meer vrijkomt dan kunt u het ontluchtingssleuteltje terug draaien. Draai desgewenst uw chauffage open en zet de thermostaat weer omhoog. Na het ontluchten kan het voorkomen dat de druk te laag is. Het is dan nodig om de CV-ketel bij te vullen. Op het display van uw ketel leest u de waterdruk af, deze moet tussen de 1,5 en 2,0 bar staan. Zet allereerst uw thermostaat laag en wacht totdat de kachel is afgeslagen. Zet de vulslang op de waterkraan en vul deze met water. Sluit vervolgens de waterkraan. Hierna kunt u de andere kant van de vulslang aan de vulkraan bevestigen. De vulkraan zit in de buurt van het expansievat of de verwarmingsketel. Zet vervolgens de waterkraan open en daarna de vulkraan. Vul het systeem totdat de drukmeter tussen de 1,5 en 2,0 bar staat. Sluit daarna eerst de vulkraan af gevolgd door de waterkraan. Vang het restant water op, ontlucht zo nodig de radiator en zet de thermostaat weer omhoog. Heeft dit allemaal niet geholpen? Neem dan contact op met een installateur.